Welkom bij
Auto Diepenhorst
Lees meer

Privacybeleid

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijk om uw privacy te beschermen. In de onderstaande privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Privacy verklaring Auto Diepenhorst

Auto Diepenhorst, gevestigd aan Watertoren 27 3243 CL Dirksland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.autodiepenhorst.nl
Watertoren 27
3247 CL Dirksland
Tel: 06 47 47 47 79

Martijn Diepenhorst is de functionaris Gegevensbescherming van Auto Diepenhorst. Hij is te bereiken via info@autodiepenhorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Auto Diepenhorst verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Auto Diepenhorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing (als u daarvoor schriftelijk of digitaal toestemming voor heeft gegeven)U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Auto Diepenhorst analyseert de website gegevens via google analytics om de website te monitoren om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers van onze site.
 • Auto Diepenhorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Auto Diepenhorst werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen via computerprogramma’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Auto Diepenhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Doel/reden bewaren
Persoonsgegevens Wanneer klantrelatie of contract is beëndigd

Facturatie
Overleg met klant
Telefonisch contact met klant
Voor nieuwsbrief / mailing indien de klant hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft gegeven.

Bedrijfsgegevens 7 jaar na beëindiging klantrelatie/contract.

Wettelijke verplichting belastingdienst
Facturatie
Overleg met de klant
Voor nieuwsbrief / mailing indien de klant hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft gegeven.

Bankrekeningnummer   7 jaar naar beëindiging klantrelatie/contract Bij facturering/ via bankafschriften
E-mail adres Wanneer klantrelatie of contract is beëindigd

Correspondentie met de klant
Voor nieuwsbrief / mailing indien de klant hiervoor schriftelijk of digitaal toestemming heeft gegeven.

Locatiegegevens Wanneer klantrelatie of contract is beëindigd  Bezoek van klant op de bedrijslocatie


Delen van persoonsgegevens met derden

Auto Diepenhorst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Auto Diepenhorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Auto Diepenhorst  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto Diepenhorst  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autodiepenhorst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Auto Diepenhorst  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor meer informatie!!

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Auto Diepenhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@autodiepenhorst.nl